מספר טלפון


9945030 - 08 טרבלי ברוך ואלה
9945031 - 08 פרטוק מרסל ופרץ
9945032 - 08 וחניש סוזן ויעקב
9945033 - 08 יפרח יהודה ופירחה
9945034 - 08 שטרית רוחמה ויוסי
9945035 - 08 חנניה ונינט אסייג
9945036 - 08 מדמוני אלי ותמר
9945037 - 08 וקנין שמעון
9945038 - 08 נגרית פרץ שלמה
9945039 - 08 טרבלסי בני