מספר טלפון


9945050 - 08 נחום מלכה ואבי
9945052 - 08 שקלו אריק
9945054 - 08 אביקזר שרה
9945055 - 08 ארלקי הניה וחיים
9945056 - 08 אדרי פנחס ואילה
9945057 - 08 גרניצקי יששכר
9945058 - 08 סכזי רחמים
9945059 - 08 כל שתיל בע"מ