מספר טלפון


9945101 - 08 דדון עמרם וחנה
9945102 - 08 משה פרגון
9945103 - 08 סגרון מלכה ושמואל
9945104 - 08 פקס) אלון) סופר חברה לבנין בע"מ
9945104 - 08 פקס) מחלקת יצור אלומנים) אלון סופר חברה לבנין בע"מ
9945105 - 08 ישיבת מגן ישראל
9945106 - 08 מאפיה פיתות אוחיון את בוכריס
9945107 - 08 סמניאן ליאורה
9945108 - 08 רחל בע"מ ברכת