מספר טלפון


9945130 - 08 נני סבג
9945131 - 08 מימון יהודה
9945132 - 08 אוחיון אשר וזהבה
9945133 - 08 ארז'ואן שלמה
9945134 - 08 (פקס) טבע ביט סוכנות לביטוח
9945135 - 08 כפיר בנימין
9945136 - 08 מזוז קונפיטה