מספר טלפון


9945320 - 08 עמר טובה ויעקב
9945322 - 08 חזות יוסף
9945323 - 08 אלמליח מירב
9945324 - 08 ברדה שושנה ודוד
9945325 - 08 ועקנין גיורא
9945326 - 08 אבני גלעד ואיילה
9945327 - 08 סופר חיה עמוס
9945328 - 08 אוחיון יצחק
9945329 - 08 אוזן משה וציפי