מספר טלפון


9945330 - 08 חן רחל ואברהם
9945331 - 08 לוי ניסים וירדנה
9945332 - 08 כהן יעקב
9945334 - 08 שרייפל בטיה
9945335 - 08 יפרח מוטי וזהבה
9945336 - 08 רחמים דיין
9945337 - 08 ליוסטין בוריס
9945338 - 08 חלילי אילנית
9945339 - 08 יצחקי אילנה ומרדכי