מספר טלפון


9945351 - 08 יפלח אורנה ואברהם
9945352 - 08 דמרי ששון
9945353 - 08 שלום דניאלי
9945354 - 08 מזוז נשרית
9945355 - 08 תורג'מן יוסף והודיה
9945356 - 08 אפנג'ר דוד ומיטל
9945357 - 08 אלפסי אליהו ובת שבע
9945358 - 08 כהן פנינה
9945359 - 08 כהן חנניה ואורלי