מספר טלפון


9945501 - 08 גנח ג'קלין
9945502 - 08 בן אבו איזה
9945503 - 08 אלמסי אפרים
9945504 - 08 סמק מישל וראובן
9945505 - 08 גיטלר יצחק ושרה
9945506 - 08 אלעזרי צבי ונורית
9945507 - 08 קרמר אלכסנדר
9945508 - 08 כליפה עליזה