מספר טלפון


9945750 - 08 סעדון יצחק
9945751 - 08 חורי ניסים
9945752 - 08 חדד יעקב
9945753 - 08 כהן ציון
9945754 - 08 חפץ אריאל ומיכל
9945755 - 08 עמר משה שתיל 12 שרשרת
9945756 - 08 בוארון שלמה
9945758 - 08 תורג'מן רויטל
9945759 - 08 בוכריס אהרון ורותי