מספר טלפון


9945760 - 08 המועצה הדתית עזתה מועצה דתית עזתה 109
9945760 - 08 מועצה דתית עזתה
9945761 - 08 פרץ אביבה
9945762 - 08 לוגסי אברהם
9945763 - 08 טיולי הנגב בע"מ
9945765 - 08 גבריאל כרמית
9945766 - 08 ביטון ציון
9945767 - 08 אלבז יצחק
9945768 - 08 קרמן נעלי
9945769 - 08 ברדה רוני וסלביה