מספר טלפון


9945790 - 08 אורשלימי ורד
9945791 - 08 ח מ מ חוטים מוליכים בע"מ
9945793 - 08 עמר מיכאל ושושי
9945794 - 08 פרץ יהודה ותמר
9945796 - 08 ביטון שלמה ומירה
9945797 - 08 אפללו אברהם
9945798 - 08 קייזר נועם
9945799 - 08 מרכז רפואי גריאטרי