מספר טלפון


9945890 - 08 כהן דוד
9945891 - 08 ספיוקוב ילנה
9945895 - 08 קימל מניה
9945896 - 08 אלמנאש אשטה
9945897 - 08 נמיקין ליובוב
9945898 - 08 לובין אפרים
9945899 - 08 עשוש אורי