מספר טלפון


9945901 - 08 סעדון פנינה
9945902 - 08 חורי שונמית
9945903 - 08 קלמי ציון
9945904 - 08 טרקין אנייה
9945905 - 08 חדד יורם
9945907 - 08 חורי יואל
9945908 - 08 יששכר לוגסי