מספר טלפון


7641100 - 09 טוב מנהלת האגף שרה
7641101 - 09 שפירא איילה
7641101 - 09 'פקס'
7641102 - 09 ניסקי סגנית מנהלת האגף ענת
7641103 - 09 מנהלת מחלקה מינהל ותיקצוב תקוה לוי סגנית
7641104 - 09 שבע הרוש בת
7641105 - 09 רכטר אירית
7641106 - 09 פרט מחשב אליין
7641107 - 09 נורית בר לב מנהלת המחלקה המחלקה להתנדבות
7641108 - 09 מחלקה להתנדבות