מספר טלפון


7641142 - 09 עמית עו"ס יפעת
7641143 - 09 סמואל עו"ס דורית
7641145 - 09 טסרו ח י ל טלי
7641146 - 09 מוקד רווחה לקשיש
7641147 - 09 מתנדב מוקד
7641148 - 09 מתנדב מוקד
7641149 - 09 רשטיק עמותה למען הקשיש צילה