מספר טלפון


7701111 - 09 ארקיע קווי תעופה לישראל בע"מ
7701202 - 09 לשכת מנכל
7701208 - 09 מרפאת שיניים מזכירות
7701212 - 09 גן דה לו
7701220 - 09 מ ל מ מחלקת משאבים
7701222 - 09 איזי שפירא בית איזי שפירא מרכזיה
7701222 - 09 בית איזי שפירא מרכזיה
7701770 - 09 הגדוד העברי