מספר טלפון


7706133 - 09 מרכזיה בין השעות
7706169 - 09 מוקד מרכזיה בין השעות
7706170 - 09 תשלום חשבונות חשמל
7706177 - 09 (פקס) מידע על הפסקות יזומות ותקלות
7706180 - 09 מידע על הפסקות יזומות ותקלות
7706311 - 09 רעננה פקס) רעננה) עסקים
7706333 - 09 פקס) רעננה) רעננה פקס) רעננה) עסקים
7706777 - 09 רעננה פולג פקס) שבעת) הכוכבים