מספר טלפון


7722011 - 09 גולוביצקי בוריס
7722012 - 09 עובד אדוה
7722013 - 09 בן צדוק דוד ושירה
7722014 - 09 הולדר יצחק
7722015 - 09 דולגוב מיכאל
7722016 - 09 גומר ערן
7722017 - 09 צוריאל חגי ועליזה