מספר טלפון


7722210 - 09 ישיבת אמי"ת כפר בתיה
7722211 - 09 ברק אשר
7722212 - 09 (פקס) ישיבת אמי"ת כפר בתיה
7722213 - 09 שירגין קליפורד
7722214 - 09 אייש ג'אן לואי
7722215 - 09 שפי אהוד
7722216 - 09 הורוביץ לורנס
7722217 - 09 כהן דנה
7722218 - 09 דונה אינסלברג