מספר טלפון


7722330 - 09 ויסברוד שרית
7722331 - 09 כהנא אהרון
7722332 - 09 פקס) הרצליה) משרדים (פקס) דלתא פילם דלתה פילם בע"מ מחסן יד החרוצים 4 בנין סי פארק
7722334 - 09 מטלון שרון
7722335 - 09 כהן יוספה
7722336 - 09 אוסטרייך גלי
7722337 - 09 ברם אורי
7722338 - 09 פרידמן דוד