מספר טלפון


7722420 - 09 אנשל גדי
7722425 - 09 שלום קלרה
7722426 - 09 פרחי לאה
7722428 - 09 הולדר יצחק
7722429 - 09 ברזמן אריאל גוסט