מספר טלפון


7750222 - 09 ידיעות תקשורת בע"מ
7750222 - 09 על השרון שבועון ידיעות אחרונות באזור השרון
7750400 - 09 סינאל מערכות בע"מ היצירה 11 ב
7750432 - 09 (פקס) סינאל מערכות בע"מ היצירה 11 ב
7750676 - 09 טלבונד טלבוט ויליאם
7750775 - 09 דורן תקשורת
7750800 - 09 סופרקום בע"מ
7750820 - 09 (פקס) סופרקום בע"מ