מספר טלפון


7768310 - 09 חשמל ואח מוסדות מחלקת
7768313 - 09 ספורט מחלקת
7768313 - 09 ספורט מחלקת
7768320 - 09 העירייה מבקר
7768322 - 09 תרבות ונוער מחלקת
7768333 - 09 לחינו' המחלקה
7768336 - 09 גני ילדים מדור