מספר טלפון


8800001 - 09 סלע סימונה וניר
8800002 - 09 רוסנמן סוניה
8800003 - 09 רחבי נעמי
8800004 - 09 שושן אודליה
8800005 - 09 'גדז טיירי
8800006 - 09 זאוברמן נתן ולסלי
8800007 - 09 סגל ידין
8800008 - 09 בוטבול עמנואל
8800009 - 09 שמשון אבישי
8800010 - 09 קולבק יעקב ושרה