מספר טלפון


8804000 - 09 חולמינסקי טטיאנה
8804002 - 09 חוכימה יונה
8804003 - 09 ליטבינוב ניקולאי
8804004 - 09 אדרי שמעון
8804006 - 09 תנעמי שמרית
8804007 - 09 פרידמן משה ומרגלית
8804008 - 09 רוקח ריקי והרצל