מספר טלפון


8805000 - 09 עוזאן לורנס
8805001 - 09 בומש אסתר
8805002 - 09 ליבוביץ לילי וישעיהו
8805003 - 09 דניאל דני דניאל מיכל
8805004 - 09 מרטין מרגלית
8805005 - 09 ירדני שלמה
8805006 - 09 (פקס) יושע אילנה
8805007 - 09 דהן לימור
8805009 - 09 חוכימה ליליאן
8805010 - 09 נווה יוסף מיקרו מיטל בע"מ עיבוד שבבי