מספר טלפון


8823001 - 09 רז'אוטסקי אדוארד
8823002 - 09 פיטרברג ד"ר יצחק וד"ר רחל רופאים
8823003 - 09 גולדנברג מתיתיהו
8823004 - 09 אבשלום רחל
8823005 - 09 רוזנפלד ד"ר פאול וריטה
8823006 - 09 גורן משה משתלת עצי פרי
8823008 - 09 איטח שושנה ויעקב