מספר טלפון


8823020 - 09 גולן דני ורחל
8823021 - 09 כספי יצחק
8823022 - 09 אלקטרוניקה בע"מ נאב
8823023 - 09 ריאו ביחר לגלידות וממתקים בע"מ
8823024 - 09 ריאו ביחר לגלידות וממתקים בע"מ
8823025 - 09 ויצנר אריה
8823026 - 09 התאחדות המלאכה והתעשיה
8823027 - 09 ונציה יוסף חקלאי
8823028 - 09 ברכה ועמוס אור
8823029 - 09 ויסוקר דוד ומרים