מספר טלפון


8823030 - 09 עיריית נתניה מרכזיה ראשית
8823031 - 09 שמעיה וחיה יוספוביץ
8823032 - 09 אשכנזי שמעון
8823033 - 09 כהן מגורי זאב
8823034 - 09 מאיר חיים ואדה
8823035 - 09 סיטבון הנרייט וקורין
8823036 - 09 גייר יצחק
8823037 - 09 אורנה מנחם
8823038 - 09 ג'יבלי אילנה
8823039 - 09 זילברג מוניה