מספר טלפון


8823041 - 09 שמש סימה
8823042 - 09 אדרי יצחק ועליזה
8823043 - 09 וילאים חזן
8823044 - 09 בירגר אמנון
8823046 - 09 רון מילרד
8823047 - 09 גולדברג איזבל ומוריס
8823048 - 09 דורון ד"ר עוזי
8823049 - 09 אדלר עדית