מספר טלפון


8823050 - 09 קליגר יצחק הובלת משאות
8823051 - 09 בן חיון מאיר
8823054 - 09 נפתלי גלר
8823054 - 09 סיגלית גלר
8823055 - 09 עשת יעל ואהרון
8823056 - 09 לביא מזל
8823057 - 09 כהן יוסף
8823058 - 09 איטיק בע"מ
8823059 - 09 ניר חזן