מספר טלפון


8823080 - 09 אברהמי דניאל
8823081 - 09 אלי ריימונד
8823082 - 09 חשמל רכב מאיר
8823083 - 09 פשטי רחל
8823084 - 09 מורגנשטרן ד"ר יעקב וחנה
8823085 - 09 ברק ישי צנעני
8823086 - 09 פרנץ תרזיה
8823087 - 09 גרוצקי נעמי מכוניות משא
8823089 - 09 שפיגלמן שלמה ויונה