מספר טלפון


8823090 - 09 בן אליעזר צבי
8823091 - 09 סולומון אריה
8823092 - 09 הברמן לנד יצחק
8823092 - 09 מעונו לנד יצחק חומרי בנין
8823095 - 09 ליאני מכלוף
8823097 - 09 פאר דודי שמש עמוס
8823098 - 09 ודים ביקובסקי