מספר טלפון


8823101 - 09 אלסטר אליעזר
8823102 - 09 דבורה אדם
8823104 - 09 ליבל אברהם ומגדה
8823105 - 09 טננברג רחל
8823106 - 09 גולד מקס ודבורה
8823107 - 09 סנפל ת"א בע"מ
8823108 - 09 אידה מקורי