מספר טלפון


8823150 - 09 שולמן רחל
8823151 - 09 אקרמן נפתלי
8823152 - 09 מחצבת אבן וחצץ טייבה פייר יהודה אדם ויעקב
8823153 - 09 מישייב יוליה
8823154 - 09 פרידלנדר עמנואל
8823155 - 09 בר עוז שמעון ורחל
8823156 - 09 סלמה משה
8823157 - 09 פרדמן יוסף ופנינה