מספר טלפון


8823170 - 09 רוזנר מרדכי שרותי קירור רוזנר רוזנר מרדכי
8823170 - 09 שרותי קירור רוזנר רוזנר מרדכי
8823171 - 09 (פקס) (פקס) טופף אברהם
8823172 - 09 לבצלטר יוסף וזיוה
8823173 - 09 אורמן יעקב
8823174 - 09 סיגל בוריס
8823175 - 09 וינזל דורותי וגי
8823176 - 09 ויינשטיין ישראל וריטה
8823177 - 09 "פירושקה פנסיון ויינר פנינה
8823178 - 09 גולדפרב שלמה תווך מכוניות