מספר טלפון


8823220 - 09 לוי אברהם
8823221 - 09 פריימן פנינה
8823222 - 09 נינה ברק
8823222 - 09 ד"ר עמוס 'ברקוביץ' רופא כללי ברק
8823223 - 09 סולומון ציפורה
8823224 - 09 היימן איבן ווירה
8823226 - 09 בית מרקחת רמז
8823227 - 09 יומטוביאן הרצל ודינה
8823228 - 09 (פקס) גלילי ברוך ובתיה
8823229 - 09 שביט דוד ורבקה