מספר טלפון


8823301 - 09 הסקלוביץ שמואל
8823302 - 09 רטנר בנימין מקס
8823303 - 09 ענת ומוטי ליצ'י
8823304 - 09 אבשלום ניב
8823305 - 09 סלוצ'ק מאיר קבלן כבישים ושבילים
8823306 - 09 ביאלר מרים
8823307 - 09 פרידמן יוסף יצור חומץ טבעי
8823308 - 09 סגל אליהו וקלרה