מספר טלפון


8823310 - 09 סטופ מאיר
8823311 - 09 ברונפמן מרדכי ואוה
8823312 - 09 פרידפרטיג אריה
8823313 - 09 מסגריה מכנית זייפר
8823315 - 09 קוצ'ר מנדל
8823316 - 09 קורנהאוזר יוסף
8823317 - 09 וזאנה עזיז
8823318 - 09 מוגיליונסקי סולומון
8823319 - 09 עמק חיסין יהושע