מספר טלפון


8823330 - 09 תמיר" בי"ס לנהגות והשכרת מכוניות האחים מלצר
8823331 - 09 סלנט מלכה
8823332 - 09 חלפון שמעון וטובה
8823333 - 09 נתן בן יוסף
8823333 - 09 נסיעות בע"מ שירן
8823335 - 09 בש בתיה
8823337 - 09 גילי שרון
8823338 - 09 אראלי רחל
8823339 - 09 שבת יהודית עיצוב הציפורן