מספר טלפון


8823340 - 09 צפריר גיל וג'ני
8823341 - 09 שפיגל ראובן ולאה
8823342 - 09 מלכה גולדברג
8823343 - 09 צפורי מגדה ושמעון
8823345 - 09 תחכמוני יסודי
8823345 - 09 תחכמוני בית ספר עממי
8823346 - 09 מדיוני ג'אן ג'אק וסוזנה
8823347 - 09 כץ ברכה
8823348 - 09 חנות הלבשה לגברים וורסוס
8823349 - 09 שיפמן רות ומשה