מספר טלפון


8823350 - 09 ליזורוביץ ברוך ואסתר
8823351 - 09 "קומפיאנסקי אברהם "אלקטריט בימ"ל לליפוף מנועי חשמל
8823352 - 09 אוהר טל וקלמן
8823353 - 09 טישלר גילה
8823354 - 09 ד"ר אתיאל אפל
8823355 - 09 גפני איסר
8823357 - 09 פרלמן צפורה ושמואל
8823358 - 09 קולבר ד"ר צבי עו"ד ונוטריון