מספר טלפון


8823390 - 09 ליכטמן מנוחה ויואב
8823391 - 09 גולני 'נתן אינג
8823393 - 09 שוורץ אריה
8823394 - 09 מרמלשטין ברוך קבלן צבע
8823395 - 09 ארגון קבלני הבנין
8823396 - 09 סבו צבי
8823398 - 09 שמעוני שלמה ויהודית