מספר טלפון


8823440 - 09 נאה רותי
8823441 - 09 אלמוזנינו אנני ושמעון
8823442 - 09 זאב וליזה אמיר
8823443 - 09 נוימן יואל נהג
8823444 - 09 כתב אלבר
8823445 - 09 מ כץ חב' קבלנית לעבודות בנין
8823446 - 09 גלעד נעמי וצבי
8823447 - 09 שמעון המספק לבנין דרקסלר
8823448 - 09 דוגית קבסה גק
8823448 - 09 קפה דוגית קבסה ג'ק