מספר טלפון


8823471 - 09 הרטמן לאה ויעקב
8823472 - 09 ד"ר רות ברטן
8823473 - 09 ליליה בבליאבטי
8823474 - 09 וילנקו משה ודליה עורכי דין
8823475 - 09 פקטה יצחק
8823476 - 09 יניב יהודה ורבקה
8823477 - 09 בית מלון ירמי
8823478 - 09 כוכבי מלכה ודוד
8823479 - 09 גדליה הרי