מספר טלפון


8823490 - 09 פרידמן יצחק וחדוה
8823492 - 09 איצקוביץ שמעון
8823493 - 09 הדר עם" ועד הכפר
8823494 - 09 זקס שילה
8823496 - 09 ירושלמי אילן
8823497 - 09 מחסן לבני את חלד בע"מ סוכנות פז גז
8823498 - 09 גרוסמן צבי