מספר טלפון


8823520 - 09 גור אריה גלילי מדבירים בע"מ
8823521 - 09 זימן ברכה
8823523 - 09 גוטליב חנה
8823524 - 09 ארד דר מגדלנה מרפאת שיניים
8823525 - 09 שמואלי כתריאל וחנה
8823526 - 09 ודס מרתה
8823528 - 09 ורטהיים ברוך וסילויה
8823529 - 09 נוסבאום אורי ולורה