מספר טלפון


8823530 - 09 אבני מתתיהו
8823531 - 09 קורולניק זאק ומוניק
8823532 - 09 שרף גליה
8823534 - 09 זלמן אהרון
8823535 - 09 אלבנדה רבקה
8823536 - 09 כרמלי צפורה
8823537 - 09 ד"ר יוסף פיינשטיין
8823538 - 09 קוחנובסקי משה
8823539 - 09 וייס דר יעקב רופא עור