מספר טלפון


8823550 - 09 לושינסקי יחיאל קורט
8823551 - 09 לנדסהוט גניה ואלדד
8823555 - 09 חייט שמעון
8823556 - 09 אברהמי יעקב וחיה
8823557 - 09 מיכאל דונקלמן
8823558 - 09 לאופר חנה
8823559 - 09 גרוס דב מכלת