מספר טלפון


8823570 - 09 פרגר ד"ר קורט ואניטה
8823571 - 09 מינה וארנולד סילמן
8823572 - 09 שלוש הרב ד
8823573 - 09 חייק מוריס
8823575 - 09 סגל (עמי (יחיעם
8823576 - 09 גורדון ורדה ודב
8823577 - 09 חיים שמואל
8823578 - 09 אוסיפוב וטניה וגנרי
8823579 - 09 אורן יהודית